ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ นายกสมาคมฯ คุณรัตนา ถิ่นนัยธร กรรมการสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

นายกสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมฯและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วันที่ 1 พ.ค. 2556