หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมโสตสัมผัสฯ

ในหัวข้อ "Let's Gear to ASEAN, Ready for Audit & Routine to Research"
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

AttachmentSize
letter_no.22-2556.pdf267.36 KB
letter_no.22-2556_detail.pdf575.99 KB