ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปรกติของการสื่อความหมาย เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ฯ ประจำปี 2556

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปรกติของการสื่อความหมาย เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ฯ ประจำปี 2556