จัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้านโสตสัมผัสและแก้ไขการพูดของประเทศไทย

จัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้านโสตสัมผัสและแก้ไขการพูดของประเทศไทย ในงาน 20 ส.ค. 2555 ? Thailand Medical Hub Expo 2012. 30 สิงหาคม 2555 - 2 กันยายน 2555. 10:00-20:00. สถานที่ : IMPACT เมืองทองธานี