ประชุมวิชาการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555

ประชุมวิชาการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 อิงธารรีสอร์ต นครนายก