การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

403 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

       

        การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นภารกิจสำคัญของสมาคมฯ ในการส่งเสริมให้สมาชิกได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ พัฒนามาตรฐานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะต่างๆ รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ร่วมวิชาชีพจะได้พบปะ สังสรรค์ กันเป็นประจำทุกปี 
        ปี 2562 นี้ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดให้มี  “โครงการส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย” สมาคมฯ จึงเห็นความสำคัญว่า นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายรวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ควรรับรู้ ติดตาม ให้ความสนใจ และเตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย ซึ่งการนำเสนอความรอบรู้ทางวิชาการในเรื่องต่างๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม...

       การประชุมวันแรก ในช่วงเช้า จึงเริ่มด้วยการเล่าเรื่องราว  “โครงการส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะของประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย” โดยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามด้วยการทำความเข้าใจเรื่อง “การต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (7 สาขาวิชาชีพ)” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม... ในช่วงบ่าย เข้าสู่เรื่องราวทางวิชาการ  “Neuroanatomy of Speech, Hearing, and Language Communication Disorders” ในการประชุมวันที่สอง ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวทางวิชาการ ให้ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้กัน ทั้งในสาขาแก้ไขการได้ยินและสาขาแก้ไขการพูด ส่วนการประชุมวันสุดท้าย ในช่วงเช้า ติดตามการนำเสนอผลงานวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้จะมีวาระพิเศษในการขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระหน้า และปิดท้ายในช่วงบ่าย สบาย สบาย กับศาสตร์ที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายมิติ หากว่าเรา “มองโลกด้วยศิลปะ”

 

>> ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม คลิก   ตารางประชุมวิชาการ 2562


Powered by MakeWebEasy.com