แจ้งข่าวเรื่องการขอให้สนับสนุนการเสนอการบรรจุตำแหน่งข้าราชการแก่นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

439 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แจ้งข่าวเรื่องการขอให้สนับสนุนการเสนอการบรรจุตำแหน่งข้าราชการแก่นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

        ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 24 สายงาน ทางสมาคมฯพบว่ายังไม่มีรายชื่อตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ซึ่งเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ยังคงต้องปฏิบัติงานในด่านหน้า เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัย แก้ไข ฟื้นฟูสภาพทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย ในผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีความจำเป็นต้องเข้ารับการบริการในสถานการณ์โรคโควิด-19


        ทางสมาคมฯได้พยายามผลักดันให้มีการบรรจุตำแหน่งในวิชาชีพและได้ส่งจดหมายถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางต่อไป ทั้งนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนรอหนังสือตอบจากกระทรวงฯ และข้อแนะนำเพิ่มเติมจากราชวิทยาลัยฯ รวมถึงหนังสือจากผู้ตรวจการเขต ถึง รพ.เขต แต่ละเขต นอกจากนี้ นักวิชาชีพฯที่มีรายชื่อยังไม่ได้รับการบรรจุและได้รับการติดต่อจากสมาคมฯ สามารถปรึกษากับหัวหน้าแผนก ENT ของหน่วยงานของท่านเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางต่อไปค่ะ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  

จดหมายถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จดหมายถึงราชวิทยาลัย ENT

Powered by MakeWebEasy.com