การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

735 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
Ignite and Reframe Your Thinking: Detours, Details, and Design (Concept)

 
การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นภารกิจสำคัญของสมาคมฯ ในการส่งเสริมให้สมาชิกได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ พัฒนามาตรฐานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะต่างๆ รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ร่วมวิชาชีพจะได้พบปะ สังสรรค์ กันเป็นประจำทุกปี

การประชุมประจำปี 2563 เลื่อนออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID – 19 โรคระบาดที่ทำให้สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนพลิกมุมมองให้แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่นเดียวกับการพัฒนาความรู้โดยการศึกษาทั้งจากองค์ความรู้เดิม เรียนรู้วิธีใหม่ๆ หาช่องทางใหม่ๆ หาโอกาสใหม่ๆ และออกแบบความคิดใหม่ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการจุดไฟในตัวรวมถึงการปรับกรอบความคิดของผู้ทำการศึกษา ให้ได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

การประชุมวันแรก ในช่วงเช้าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรับรู้ เนื่องจากการประกอบวิชาชีพความผิดปกติของการสื่อความหมายอาจเริ่มไปอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ส่วนในช่วงบ่ายเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง ทั้งปัญหาการบูลลี่ (Bully) ที่พบว่าเกิดขึ้นเป็นประจำในสังคมปัจจุบัน และในกรณีที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ ในการประชุมวันที่สอง ยังคงเป็นหลากหลายเรื่องราวทางวิชาการ ให้ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้กัน ทั้งในสาขาแก้ไขการได้ยินและสาขาแก้ไขการพูด สำหรับการประชุมวันสุดท้าย ในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2564 - 2568 ส่วนในช่วงบ่ายร่วมฟังเสวนาภาษาพี่น้อง มองอนาคตร่วมกัน “Ex to Next Gen” ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานร่วมกันกับกิจกรรม Free Fun Fin


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาการ เสริมสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2. เปิดโอกาสให้สมาชิกเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้สมาชิกได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมวิชาชีพ


ผู้เข้าประชุม  ได้แก่

- นักแก้ไขการพูด 
- นักแก้ไขการได้ยิน 
- พนักงาน/เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
- นักศึกษาสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายและผู้สนใจ

ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ


 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ 63 

ตารางการประชุมวิชาการ 63

แบบฟอร์มลงทะเบียน 3-5 ก.พ. 64

แผ่นพับกำหนดการประชุม 63

แบบฟอร์มแสดงความจำนงเสนอผลงานวิชาการ 63

 


 


 

Powered by MakeWebEasy.com