วิดีโอการบรรยายประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แบบออนไลน์

272 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิดีโอการบรรยายประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แบบออนไลน์

มาแล้วค่า... “วิดีโอการบรรยายจากวิทยากร จำนวน 5 หัวข้อ”

เนื่องจากเราไม่สามารถจัดงานประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามกำหนดการได้  เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในการนี้ทางสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำวิดีโอการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน ได้รับความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้  ได้แก่

1. การรับมือและแก้ปัญหา Bully สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

วิทยากร: รศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

  

2. CI: Current Trends and Indications

วิทยากร: นพ.ดาวิน เยาวพลกุล

กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี

 

 


3. Speech Therapy in Autism: What is the Out Come?

วิทยากร: ผศ.พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น รพ.พญาไท 2

 

 

4. Speech Therapy in Neurocognitive Disorders: Dose It Really Help?

วิทยากร: พญ.ศรินพร มานิตย์ศิริกุล ทิพย์อุดม

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพ

 

 
 
5. การดูแลจิตใจโดยการให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเด็กพิเศษ

วิทยากร: รศ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

 

  

 

Powered by MakeWebEasy.com