คณะกรรมการสมาคมปัจจุบัน


image
ผศ.ดร.ศรีวิมล  มโนเชี่ยวพินิจ
นายกสมาคม
image
ผศ.ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
image
น.ส.นันทนา  ประชาฤทธิ์ภักดี
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

image
นางสิริกัญญา  เลิศศรัณยพงศ์
เหรัญญิก
image
นางรัตนา  ถิ่นนัยธร
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
image
น.ส.สุวรีย์  พันธุ์เลือดไทย
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

image
น.ส.เนตรา  บัวกนก
นายทะเบียน
image
น.ส.ปิยพร  นิภาพร
เลขานุการ
image
ร้อยโทหญิง นวลทิพย์  ตั้งสิชฌนกุล
ผู้ช่วยเลขานุการและประชาสัมพันธ์
Powered by MakeWebEasy.com