คณะกรรมการสมาคมปัจจุบัน


ผศ.ดร.ศรีวิมล  มโนเชี่ยวพินิจ
นายกสมาคม
ผศ.ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
น.ส.นันทนา  ประชาฤทธิ์ภักดี
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นางสิริกัญญา  เลิศศรัณยพงศ์
เหรัญญิก
นางรัตนา  ถิ่นนัยธร
ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
น.ส.สุวรีย์  พันธุ์เลือดไทย
กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

น.ส.เนตรา  บัวกนก
นายทะเบียน
น.ส.ปิยพร  นิภาพร
เลขานุการ
ร้อยโทหญิง นวลทิพย์  ตั้งสิชฌนกุล
ผู้ช่วยเลขานุการและประชาสัมพันธ์
Powered by MakeWebEasy.com