อัพเดทข่าวสาร

คำชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่ วาระ 2564 – 2568

อัพเดท 9 เม.ย. 64


กองสถานพยาบาลได้จัดทำใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบผ่าน ปี 2563 ทั้ง 30 คน สามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. 2563
 

รวมภาพกิจกรรม

THAISHA

          สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย  เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน วิชาชีพนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน  และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีปัญหาทางการสื่อความหมายและการกลืน   สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยมีพันธกิจที่จะประชาสัมพันธ์ และจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขการพูดและการแก้ไขการได้ยินให้แก่สาธารณชน และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม และทำให้มั่นใจว่าการให้บริการโดยนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน  สำหรับบุคคลที่มีปัญหาทางการสื่อความหมายและการกลืนมีมาตรฐานสูง

อ่านบทความน่ารู้
นักแก้ไขการได้ยิน
นักแก้ไขการพูด
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2021

  • ไม่พบกิจกรรมในเดือนนี้
Powered by MakeWebEasy.com