วันแห่งการได้ยินและการพูดประจำปี 2562

“25 กันยายน วันแห่งการได้ยินและการพูด” วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างเวลา 8.00-12.00 น. โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย (THAISHA) กับ #ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Powered by MakeWebEasy.com