งานประชุมวิชาการ

1st International Online Conference on Pediatric Hearing Loss: Diagnosis, Management and Rehabilitation วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

คอลัมน์ ข่าวสดสุขภาพ เสียงคือชีวิตรณรงค์ฟังอย่างปลอดภัย - ในการเสวนาเรื่อง “การได้ยินคือชีวิต” โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว.), ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย และประธานการจัดงาน World Hearing Day Thailand 2020

เตรียมพร้อมวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย Ready to be one of the top three leaders in CD in Asia

Powered by MakeWebEasy.com