บทความทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกตลอดชีพและสมาชิกรายปี 2565

a series of answers to common questions about speech therapy services for multilingual populations

เครดิต: ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ (นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านการแก้ไขการได้ยิน) และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ป.โท รุ่น 20

จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำแนวทางการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดของประเทศไทย

โดย พล.ต.รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล

โดย อาจารย์เจียมใจ จีระอัมพร

โดย อาจารย์พรจิต จิตรถเวช

โดย สิริกัญญา เลิศศรัณยพงศ์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และ ดร.ฑมลา บุญกาญจน์

Powered by MakeWebEasy.com