ข้อแนะนำในการให้บริการด้านการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไขการพูดในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid19

Last updated: 2020-04-18  |  586 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อแนะนำในการให้บริการด้านการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไขการพูดในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid19

ข้อแนะนำในการให้บริการด้านการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไขการพูดในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid19
>>  ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม <<

ขอบพระคุณคณะผู้จัดทำและเรียบเรียง: ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ (นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านการแก้ไขการได้ยิน) และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ป.โท รุ่น 20

Powered by MakeWebEasy.com